Medewerkers


Duurzame inzetbaarheid van Broekhuis medewerkers

Broekhuis geeft aandacht aan milieu en maatschappij, maar ook aan de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Wij weten namelijk als geen ander dat zij, naast onze klanten, de spil van onze organisatie zijn. Wij zetten ons dan ook in voor de duurzame inzet van onze medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

Als medewerker bij Broekhuis wordt u altijd op actieve wijze aangemoedigd om te blijven ontwikkelen door opleiding en training. De Broekhuis Academie biedt voor elke medewerker mogelijkheden die aansluiten bij de opleidingsbehoefte en persoonlijke ambities. Door ons in te zetten voor duurzame inzetbaarheid dragen wij bij een gemotiveerde, gezonde en productieve medewerkers.


Arbeidsparticipatie

Bij Broekhuis geven wij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans om te participeren binnen ons werkproces. Zo werken wij nauw samen met onder andere de Inclusief Groep en het Leger des Heils. Deze organisaties helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen net als onze partners mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal laten participeren. Naast deze concrete projecten wordt er met diverse andere partijen gekeken of we deze inzet de komende jaren kunnen uitbreiden.


Contact