Milieu


Elke dag een stukje beter richting zero-emissie

Elke dag een stukje beter en groener met als uiteindelijke doel zero-emissie. Een mooi streven vinden wij. Maar hoe willen wij dit bereiken? Wat doen wij op dit moment al en waar zijn we mee bezig voor de toekomst? Wij vertellen je het graag!

Milieumanagement

Broekhuis werkt voor de gehele groep met een totaalleverancier voor afvalmanagement; de afvalstromen worden zorgvuldig gescheiden en de volumes nauwkeurig gemeten, met als doel het terugdringen van de afvalstroom.


Erkend Duurzaam certificaat

Zowel onze schadeherstelbedrijven als dealerbedrijven beschikken over een Erkend Duurzaam certificaat. Dit betekent dat er zuinig en bewust wordt omgegaan met grondstoffen en energie. Door onze gerichte maatregelen en beleidskeuzes op het gebied van MVO.


Duurzame mobiliteit

Er zijn rapportages opgesteld, waarin het brandstofgebruik van de medewerkers met een auto van de zaak inzichtelijk gemaakt wordt. Hiermee wordt de medewerker zich bewuster van het gebruik en aangemoedigd om zuiniger te rijden.


Energiemanagement

In de huidige panden slimme meters en andere energiebesparende maatregelen toepassen. Nieuwbouw/verbouw energiezuinige maatregelen in de bouwplannen meenemen, zoals; het niet volledig (onnodig) laten openen van overheaddeuren, het toepassen van isolatiematerialen, het hebben van moderne verwarmingsketels en het installeren van zonnepanelen. Verder wordt actief gewerkt aan verbetering van diverse milieu gerelateerde zaken, zoals: optimaliseren van de instellingen van verlichting, verwarming en koelsystemen, investeren in ledverlichting, isolatie en energiescans voor quick wins.


Alternatieve energie

Er is gestart met een grootschalig project om energie op te wekken via zonnepanelen. Inmiddels lopen de eerste projecten, waarbij twee panden zijn voorzien van 864 zonnepanelen. Met oog op de toekomst zal dit dakoppervlak met zonnepanelen nog worden vergroot. Het komende jaar  verwachten we op zeven locaties 5.279 zonnepanelen op onze bestaande panden te realiseren. Dit levert naar verwachting 1.569.000 kWh aan duurzame energie op.


Digitalisering

Broekhuis is vergaand gedigitaliseerd; bij de centrale ondersteunende afdelingen is het papierverbruik met ca. 90% teruggedrongen. Hoewel de laatste stappen niet de gemakkelijkste zijn, lopen er nog diverse projecten om verder digitaal te kunnen werken.


Logistiek

Door centrale coördinatie wordt voorkomen dat er onnodige transporten plaatsvinden. Door centralisatie van de onderdelenvoorraad hoeft de leverancier niet meer alle vestigingen te beleveren, waardoor het aantal ritten van onderdelenbelevering teruggebracht is. Voor het beleveren van de vestigingen vanuit de centrale magazijnen wordt gebruik gemaakt van bestaande routediensten van regionale grossiers.


Contact