Broekhuis Helpt

Samen werken aan een betere omgeving, zowel lokaal als internationaal


Broekhuis Helpt, zowel lokaal als internationaal

Bij Broekhuis staat maatschappelijk verantwoord ondernemen in een hoog vaandel. Onderdeel hiervan is Broekhuis Helpt. Dit bestaat uit twee onderdelen: investeren in de lokale (sport)verenigingen en kansarme jongeren in Gwassi opleiden tot monteur om hen weer een toekomstperspectief te bieden. Wilt u uw vereniging aanmelden voor de clubbonus? Ga dan naar de 'Clubbonus'-pagina. Wilt u een donatie doen aan de jongeren in Gwassi? Bezoek dan de 'Red een kind'-pagina.

Broekhuis sponsorbeleid

Broekhuis is zich bewust van haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen en speelt daarom een actieve rol in het maatschappelijke veld. De Broekhuis Groep reserveert hiervoor jaarlijks een deel van de winst voor Stichting “Broekhuis Helpt”.

Het sponsorbeleid van Stichting “Broekhuis Helpt” heeft enerzijds een centraal karakter. Alle Broekhuis vestigingen zetten zich in voor het doel dat door de werkgroep “Broekhuis Helpt” is geselecteerd en voor de fundingactiviteiten die hieraan zijn verbonden. Anderzijds kent het sponsorbeleid een lokaal karakter door de sponsoring van (sport)verenigingen. Passend binnen het budget wordt aan deze lokale sponsoring invulling gegeven. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning van lokaal maatschappelijke initiatieven, aanvullend op het genoemde centrale doel.

1. Centrale talentontwikkeling van jeugd die een toekomst met perspectief verdienen.

Stichting “Broekhuis Helpt” is, in ieder geval, voor de periode 2015/2016 actief betrokken bij de projecten van Stichting Red een Kind. Deze stichting is onder meer in Kenia actief om jaarlijks 100 kansarme jongeren op te leiden tot (auto)monteur en ze te helpen aan een toekomst met perspectief. De jongeren krijgen een opleiding van een jaar. De stichting verzorgt voor deze jongeren tevens baanbemiddeling. Met een overall en gevulde gereedschapskist gaan zij aan de slag.   

Dit is het gezamenlijke doel van alle Broekhuis vestigingen.

Lees meer over de bijdrage van Stichting “Broekhuis Helpt” aan Stichting “Red een Kind”.

2. Lokale sponsoring van (sport)verenigingen.

Iedere Broekhuis vestiging sponsort minimaal 1 grote lokale sportvereniging. Broekhuis heeft hierbij de focus op jeugd en sponsort één of meerdere jeugdteams met shirtsponsoring.
Daarnaast is iedere Broekhuis vestiging vrij om andere (sport)verenigingen een warm hart toe te dragen. Bijvoorbeeld door lidmaatschap van een businessclub, de sponsoring van een bord of een toernooi.

Vestigingen hebben de keus genoemde sponsoring in te vullen door middel van de Broekhuis Clubbonus. Lokale (sport)verenigingen, waarmee een Broekhuis clubbonus sponsorovereenkomst is afgesloten, ontvangen:

  • € 150,- indien een verenigingslid een auto koopt bij Broekhuis
  • € 15,- bij onderhoud met een factuurbedrag hoger dan 100,-
  • € 25,- bij schadeherstel met een factuurbedrag hoger dan 500,-

Een enthousiasmerende en effectieve communicatie van de Broekhuis naam richting de verenigingsleden maakt deze sponsoring tot een succes. Broekhuis stelt dit als enige voorwaarde aan de sponsoring en helpt, indien gewenst, de vereniging hierbij.

Een sponsorverzoek voor de Broekhuis Clubbonus kunt u doen door het invullen van Clubbonus formulier.

3. Sponsoring van lokaal maatschappelijk initiatieven

Aanvullend en passend binnen het budget heeft iedere Broekhuis vestiging de vrijheid betrokken te zijn bij één of meer lokaal maatschappelijke initiatieven. Voor Broekhuis Lease past meer een betrokkenheid bij  klantgelieerde initiatieven. Broekhuis ziet het als uitdaging hierbij aansluiting te vinden bij de Broekhuis belofte: “Broekhuis beweegt mensen”.

Voorwaarden

Het betreft een lokaal project binnen het rayon van de Broekhuis vestiging.
Medewerkers en relaties van de Broekhuis Groep kunnen een aanvraag indienen.
De bijdrage is in natura door inzet van mens, dienst of product.

Gezien het feit dat Broekhuis dagelijks wordt benaderd met sponsorverzoeken beperken wij ons tot de ondersteuning van genoemde projecten en ingediende sponsorverzoeken die voldoen aan de genoemde sponsorvoorwaarden.

Broekhuis sponsort geen evenementen die op zondag plaatsvinden.

< terug