Broekhuis Helpt

Maatschappelijk in verbinding staan


Broekhuis helpt en beweegt mensen.
Onze focus ligt op ontwikkeling van talenten en mensen fysiek in beweging brengen.

Broekhuis Helpt heeft 2 pijlers: ondersteuning van goede doelen & sportsponsoring

Sponsoring biedt ons de mogelijkheid de klant bij ons merk te betrekken en om duurzame relaties op te bouwen met de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Broekhuis reserveert daarom jaarlijks een deel van de winst voor Broekhuis Helpt.  

Met Broekhuis Helpt sponsoren wij verschillende goede doelen rondom de thema’s talentontwikkeling en/of mensen in beweging brengen. Zo ondersteunen wij al geruime tijd, in samenwerking met Stichting Red een Kind, kansarme jongeren In Kenia door ze op te leiden tot (auto)monteur en ze te helpen bij het vinden van een baan.

Broekhuis ziet sportsponsoring als een belangrijk instrument om mensen in beweging te brengen. Broekhuis draagt daarom sportverenigingen in het verzorgingsgebied een warm hart toe en richt zich hierbij met name op de jeugd.

Goede doelen

              

Sportsponsoring

Contact