Sponsoring

 

Maatschappelijk in verbinding staan


Sponsoring biedt ons de mogelijkheid de klant bij ons merk te betrekken en om duurzame relaties op te bouwen met de gemeenschappen waarin we actief zijn.
Broekhuis reserveert daarom jaarlijks een deel van de winst voor - Broekhuis Helpt - .
Ook organiseren wij (sportieve) activiteiten om geld op te halen. 
Broekhuis Helpt heeft 2 pijlers:
Ondersteunen van goede doelen en Sportsponsoring

Ondersteunen van goede doelen

Broekhuis Helpt ondersteunt uitsluitend initiatieven rondom de thema’s: talentontwikkeling en/of mensen in beweging brengen.
Wanneer u een goed doel heeft en sponsoring zoekt, dan kunt u dit bij ons aangeven door het online formulier in te vullen.

Procedure

Voor sponsoraanvragen hanteren wij de volgende procedure:

  1. Sponsoraanvragen worden uitsluitend online ingediend bij de commissie Broekhuis Helpt, voorzien van alle relevante gegevens;
  2. De aanvraag wordt geregistreerd en beoordeeld;
  3. Binnen 3 weken neemt de commissie Broekhuis Helpt een beslissing of het sponsorverzoek wordt ingewilligd.

Voorwaarden

Dagelijks krijgen wij nieuwe sponsoraanvragen binnen. Daarom moeten wij een keuze maken tussen de verschillende goede doelen die onze steun vragen. Broekhuis hanteert hierin de volgende richtlijnen:

• Het gaat om een bijdrage voor een project dat zich inzet voor talentontwikkeling en / of mensen in beweging brengen;
• Het betreft een project binnen het verzorgingsgebied van de Broekhuis Groep;
• Alleen medewerkers én relaties van de Broekhuis Groep kunnen een aanvraag indienen;
• Het betreft niet een verzoek tot sponsoring van een lokaal evenement. Dit kan namelijk rechtstreeks bij de betreffende vestiging worden ingediend.

Sportsponsoring

Sport brengt elkaar samen.  Broekhuis ziet sponsoring van sport als een belangrijk instrument voor het bevorderen van naamsbekendheid en voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor onze producten en diensten.

Broekhuis draagt daarom sportverenigingen in het verzorgingsgebied een warm hart toe en richt zich in ieder geval op de sponsoring van jeugdteams. Daarnaast wil Broekhuis graag zichtbaar zijn met haar uitingen.

Sportverengingen kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van de Broekhuis Clubbonus. Broekhuis stelt geld beschikbaar indien verenigingsleden of ouders van jeugdleden bij Broekhuis klant zijn /worden. Inmiddels maken inmiddels ruim 100 verenigingen gebruik van de Broekhuis Clubbonus.

Sportverenigingen ontvangen:

• € 150,- bij aankoop van een auto (nieuw, gebruikt, lease)
• € 15,- bij onderhoud met een factuurbedrag hoger dan € 100,-
• € 25,- bij schadeherstel met een schadebedrag hoger dan € 500,-

Een enthousiasmerende en effectieve communicatie van de Broekhuis naam richting de verenigingsleden maakt deze sponsoring tot een succes. Broekhuis stelt dit als enige voorwaarde in de sponsoring met de Broekhuis Clubbonus en helpt, indien gewenst, de vereniging hierbij.

< terug