testtest

Broekhuis Lease

Onze aanpak, úw winst!


Machtigingsformulier aanvragen

Mocht u het niet eens zijn met een CJIB bekeuring dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Hiervoor dient u een machtigingsformulier aan te vragen bij Broekhuis Lease, waarmee wij u als berijder machtigen om in beroep te gaan. Vervolgens dient u zich strikt te houden aan de bezwaarprocedure, zoals deze door het CJIB is opgesteld. Door onderstaande gegevens in te vullen, kunt u een machtigingsformulier aanvragen.

Broekhuis borgt uw privacy

Contact