Aanrijdschade zonder afzender

Contact het Waarborgfonds


Beroep doen op het waarborgfonds?

U constateert schade aan uw auto, terwijl de veroorzaker en de schadegebeurtenis u niet bekend is. In een dergelijke situatie kàn het Waarborgfonds uitkomst bieden. Hier zitten wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Het Waarborgfonds stelt als voorwaarde dat de schade moet zijn veroorzaakt door een ander motorvoertuig (auto of motor, dus niet een fietser, voetganger, vandalisme o.i.d.). Indien dit het geval is, vragen wij als volgt uw medewerking: 

  • Tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op te nemen en de schade schriftelijk aan ons te melden middels het schadeformulier;
  • Zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en het proces verbaal naar ons toe te sturen/mailen. U kunt overigensaangifte doen via internet, waarna u automatisch een afschrift van het proces verbaal ontvangt.
  • Minimaal één getuige aan te dragen die kan verklaren dat de schade vooraf niet aanwezig was (getuige mag familie zijn).

Is de auto niet meer rijdbaar? Bel dan de internationale 24/7 hulpdienst van Broekhuis Lease (+31-263 553 315). Zij helpen u ter plaatse en kunnen vervangend vervoer voor u coördineren.

Meld uw schade aan Broekhuis Lease

Contact