Vervangend vervoer

Regels en afspraken


Het regelen van vervangend vervoer

Broekhuis Lease coördineert het inzetten van vervangend vervoer altijd kosteloos. Het door u of uw werkgever gekozen dienstverleningspakket is vervolgens bepalend voor wiens rekening de feitelijke inhuurkosten komen.

Of u volgens het leasecontract of de autoregeling van uw werkgever recht heeft op vervangend vervoer, hangt af van de afspraken die daarover zijn gemaakt. Het is aan te raden om voor u zelf helder te hebben wat deze afspraken zijn. Vooral als u naar het buitenland op vakantie gaat, is het belangrijk om te weten wat er binnen uw leasecontract of autoregeling is afgesproken.

Als u vragen heeft over de spelregels van “vervangend vervoer” binnen uw organisatie, kunt u altijd contact opnemen met uw werkgever of Broekhuis Lease: +31 (0) 341 751 100.

Contact met Broekhuis Lease

Contact