Uitspraak kantonrechter februari 2012. Eind februari 2012 is er veel aandacht in de media geweest voor een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam inzake de administratiekosten die het CJIB sinds 2009 bij verkeersboetes in rekening brengt. In de media wordt het beeld geschetst dat deze uitspraak voor ons allen goed nieuws is. Dat is helaas nog maar de vraag.

De volgende zaken zijn daarbij relevant:

het is een zaak waarin de kantonrechter alleen uitspraak heeft gedaan voor de betrokken partijen. Dus dit geldt vooralsnog alleen voor hen;
de overheid heeft hoger beroep ingesteld. Het is nog maar de vraag of het Gerechtshof Leeuwarden tot hetzelfde oordeel zal komen. Dat hof heeft in een andere zaak namelijk geoordeeld dat doorberekening van administratiekosten niet in strijd is met verdragsbepalingen;
als dit wel het geval is (als ook in hoger beroep wordt bepaald dat de administratiekosten onterecht zijn geïnd) is het formeel zo dat de kentekenhouder per in het verleden opgelegde bekeuring bezwaar moet hebben aangetekend en in geval van afwijzing in beroep moet bij de rechter. Als er geen bezwaar is (wordt) gemaakt, wordt een beschikking immers onaantastbaar. Dus bezwaar per bekeuring, individueel en niet collectief. En dat alles voor een bedrag van € 6,- per geval.

Vandaar dat we nog even moeten afwachten hoe de rechter in het hoger beroep zal oordelen. Mocht de uitspraak in hoger beroep bevestigen dat de administratiekosten inderdaad onterecht zijn geïnd, is het belangrijk dat er een collectieve bezwaarmogelijkheid komt die met terugwerkende kracht zal werken. Anders wordt het terugvorderen van administratiekosten uit het verleden ondoenlijk en financieel niet haalbaar. Het is maar zeer de vraag of er een colectieve regeling zal gaan komen. We moeten dus nog even afwachten en niet te vroeg juichen.


Terug

Meer nieuws

Auto en Fiscus 2019 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Auto en Fiscus 2018 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Fiscale wijzigingen 2018 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Fiscale wijzigingen 2017 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Spelregels bijtelling bij vakant...

Er gelden regels omtrent Tijdeli...


Auto en Fiscus 2016 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...

Categorieën

Leuke pagina?

Deel / stuur deze pagina door via:


Contact