Op 12 april 2013 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het btw-correctie regime van voor 1 juli 2011. Een ondernemer kan alle btw op de aanschaf en de kosten van een zakelijke auto in aftrek brengen. Voor het privégebruik moet vervolgens jaarlijks een correctie worden gemaakt. De vraag was of ook auto's met een zodanige CO2-uitstoot dat zij in de 20%- en 25%-categorie van de bijtelling vallen, voor de btw-correctie kunnen profiteren van het 14% bijtellingstarief.

Tot 1 juli 2011 gold een btw-correctie voor privégebruik die gekoppeld was aan de bijtellingspercentages van de loon- en inkomstenbelasting en daarmee aan de CO2-uitstoot. Die koppeling is door Rechtbank Haarlem en Gerechtshof Amsterdam in strijd met het gelijkheidsbeginsel verklaard. Vanaf 1 juli 2011 geldt daarom een nieuwe systematiek. Voor de periode tot 1 juli 2011 is nu tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over de vraag of de strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel betekent dat ook auto's met een zodanige CO2-uitstoot dat zij in de 20%- en 25%-categorie van de bijtelling vallen, voor de btw-correctie kunnen profiteren van het 14% bijtellingstarief.

De Hoge Raad overwoog allereerst dat het op grond van de wet en de Europese btw-richtlijn niet toegestaan is de btw-correctie voor privégebruik voor sommige auto's te verlagen op grond van hun relatief lage CO2- uitstoot. Voor die ongelijke behandeling van gelijke gevallen bestond volgens de Hoge Raad ook geen redelijke rechtvaardiging.

Maar als die te gunstige fiscale behandeling vervolgens wordt uitgebreid tot auto's met een hogere CO2-uitstoot, leidt dat volgens de Hoge Raad tot een nog omvangrijker inbreuk op de btw-regelgeving. Dat zou bovendien in strijd zijn met de milieudoelstellingen daarvan. Zo ver gaat het gelijkheidsbeginsel volgens de Hoge Raad niet. Wel moet de "ongeoorloofde begunstiging van de bevoordeelde groep" worden gestaakt. Dat is inmiddels ook gebeurd per 1 juli 2011.

Overigens is ook over het regime sinds 1 juli 2011 op dit moment een aantal proefprocedures aanhangig. In afwachting daarvan is het raadzaam om eventuele bezwaren aan te houden totdat ook in die procedures is beslist.

Bron: AMD Automotive Fiscalisten


Terug

Meer nieuws

Auto en Fiscus 2019 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Auto en Fiscus 2018 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Fiscale wijzigingen 2018 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Fiscale wijzigingen 2017 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Spelregels bijtelling bij vakant...

Er gelden regels omtrent Tijdeli...


Auto en Fiscus 2016 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...

Categorieën

Leuke pagina?

Deel / stuur deze pagina door via:


Contact