De rechtbank Gelderland heeft een opvallende uitspraak gedaan in drie proefprocedures over de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak. De rechter oordeelde dat de wettelijke regeling voor btw-heffing over privégebruik niet (!) voor lease-auto’s geldt. De regels rond de btw-correctie waren al zeer omstreden, deze rechterlijke interpretatie voegt daar een stuk onduidelijkheid aan toe. De VNA adviseert lessees de huidige werkwijze te handhaven, in afwachting van de uitspraak van het hoogste gezag.

Twee omstreden regelingen 
Vóór 1 juli 2011 was de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak gekoppeld aan de loonbelastingbijtelling. Dit leverde volgens eerdere uitspraken echter een niet-toegestane fiscale discriminatie op tussen auto’s met 25% bijtelling en auto’s met een lagere bijtelling.
Vanaf 1 juli 2011 geldt daarom voor iedereen een btw-heffing over het privégebruik op basis van het werkelijke aantal privékilometers. Als dat aantal niet bekend is, kan gekozen worden voor een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Vanaf het zesde gebruiksjaar is dat forfaitaire percentage 1,5%.

Bezwaar aangetekend
Veel ondernemers hebben de afgelopen tijd bezwaar gemaakt tegen deze nieuwe regeling omdat die in strijd zou zijn met het EU-recht. Ook de rechtsgeldigheid van de terugwerkende kracht van de regeling werd betwist. De derde aanleiding voor bezwaar was de eigen bijdrage door de werknemer. Deze drie bezwaren werden door de rechtbank verworpen.

Ook voor lease-auto’s? 
Een van de vragen in de proefprocessen was of deze fictieve dienst ook gold bij operationele lease van een auto. Sinds 1 juli 2011 is de correctie voor het privégebruik als fictieve dienst in de wet opgenomen. De rechtbank gaf aan dat er alleen sprake was van een fictieve dienst als de auto kan worden aangemerkt als een investeringsgoed. En dat is volgens de rechtbank niet het geval bij een lease- of huurauto. De rechter benadrukt wel dat de btw alleen aftrekbaar is voor zover de auto voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Voor het privédeel dient dan op basis van díe regeling een correctie op de aftrek plaats te vinden.

Hoe moet u nu de btw over het privégebruik inschatten? De rechtbank gaf zelf al aan dat een geschat aantal privékilometers en een geschat brandstofverbruik niet leidt tot een acceptabele schatting van dat privévoordeel. Blijft over dat de werknemer de privékilometers moet bijhouden om de werkgever in staat te stellen zijn btw te corrigeren. Dat is duidelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest!
Vooralsnog lijkt het raadzaam om de 2,7%-regeling aan te blijven houden. In verband met de lopende procedures is het aan te raden om ter behoud van rechten bezwaar te blijven maken tegen de afdracht op aangifte.

Finale oordeel 
Deze proefprocedures gaan nu óf in hoger beroep naar het Gerechtshof óf direct naar de Hoge Raad. Wellicht dat in hoger beroep meer duidelijkheid ontstaat over het gebruik van statistische gegevens omtrent het privégebruik. Dat is nu nog niet concreet aan de orde geweest. De VNA houdt haar leden vanzelfsprekend van het verloop hiervan op de hoogte.

Bron: AMD automotive fiscalisten BV


Terug

Meer nieuws

Auto en Fiscus 2019 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Auto en Fiscus 2018 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Fiscale wijzigingen 2018 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Fiscale wijzigingen 2017 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Spelregels bijtelling bij vakant...

Er gelden regels omtrent Tijdeli...


Auto en Fiscus 2016 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...

Categorieën

Leuke pagina?

Deel / stuur deze pagina door via:


Contact