Indien u een BTW-plichtige onderneming bent en de berijder de auto van de zaak ook privé gebruikt, dient u jaarlijks per zakelijke auto, een BTW-correctie toe te passen. Met terugwerkende kracht per 1 juli 2011 is de wijze waarop dit dient plaats te vinden veranderd. Belangrijk dus dat u op de hoogte bent van deze wijziging.

De Belastingdienst heeft recent, met terugwerkende kracht naar 1 juli jl., de wijze waarop BTW-plichtige bedrijven de BTW-correctie over zakenauto’s dienen toe te passen gewijzigd. De aanleiding was een recente uitspraak van de Rechtbank in Haarlem, die oordeelde dat de bestaande methode van BTW-correctie (koppeling aan de CO2 uitstoot van de auto) in strijd is met de Europese regelgeving.

Regelgeving tot 1 juli 2011:
De oude regeling bood twee manieren om de BTW-correctie toe te passen, waarbij de tweede methode verreweg het meest gebruikt werd:

BTW-correctie over het deel dat betrekking had op het privégebruik van de zakenauto. Om dit op een juiste wijze tot uitvoering te brengen was een sluitende km-registratie per auto noodzakelijk, waarbij de woon-werk gereden kilometers aan te voeren waren als zakelijk.
BTW-correctie via de forfaitaire methode, zijnde 12% per jaar over het fiscale bijtellingsbedrag van de medewerker. Dit kwam neer op 12% over 14%, 20% of 25% (afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto) van de fiscale waarde van de auto.

Regelgeving vanaf 1 juli 2011:
De nieuwe regeling geeft wederom de keuze uit twee methodes:

BTW-correctie over het deel dat betrekking heeft op het privégebruik van de zakenauto. Om dit correct tot uitvoering te brengen is een sluitende km-registratie per auto noodzakelijk, waarbij woon-werk verkeer wordt gezien als privégebruik(in de oude regeling was dit nog zakelijk gebruik)*.
BTW-correctie via de forfaitaire methode, zijnde 2,7% per jaar over de fiscale waarde van de zakenauto. Hiermee stapt men af van een percentage over het bijtellingsbedrag (dat door het gedifferentieerde bijtellingspercentage afhankelijk was van de CO2-uitstoot van de auto), maar direct een vast percentage over de fiscale waarde van de auto.

* Voor de BTW-correctie wordt woon-werk verkeer gezien als privégebruik. Dit staat los van andere fiscaliteiten waarin woon-werk verkeer een rol speelt zoals onbelaste km-vergoedingen en maximaal aantal privékilometers voor bijtellingsvrijstelling. 


Terug

Meer nieuws

Auto en Fiscus 2019 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Auto en Fiscus 2018 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Fiscale wijzigingen 2018 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Fiscale wijzigingen 2017 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Spelregels bijtelling bij vakant...

Er gelden regels omtrent Tijdeli...


Auto en Fiscus 2016 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...

Categorieën

Leuke pagina?

Deel / stuur deze pagina door via:


Contact