Is de bijtelling voor privégebruik van toepassing als werknemers een zakelijke auto gebruiken, die voor algemene doeleinden en niet voor een individuele werknemer bestemd is? Geen beschikkingsrecht: geen bijtelling

Is de bijtelling voor privégebruik van toepassing als werknemers een zakelijke auto gebruiken, die voor algemene doeleinden en niet voor een individuele werknemer bestemd is?

Die vraag is actueel, nu hierover meerdere zaken lopen. Binnenkort zal Hof Den Bosch uitspraak doen in een zaak waarin personeelsleden drie van zulke auto’s gebruikt hebben. Hof Arnhem-Leeuwarden deed deze maand al uitspraak in een zaak van een hotel.
Dat hotel op één van de Waddeneilanden had een 8-persoons Landrover Defender en een tweepersoons Smart. De Landrover Defender werd gebruikt voor het vervoer van hotelgasten van de veerpont naar het hotel en terug, en ook voor het verzorgen van zogenaamde Safaritochten, waarbij de hotelgasten met de Landrover over het eiland werden rondgereden. De Smart werd vooral ingezet voor de verhuur aan hotelgasten en incidenteel voor het vervoer van medewerkers die vergaderingen en dergelijke op het vasteland bezochten.
De sleutels van de auto’s werden bewaard in een afsluitbaar kastje dat zich achter de ontvangstbalie van het hotel bevond. De werknemers hadden toegang tot het sleutelkastje. Er werd geen sleuteladministratie of rittenadministratie bijgehouden.

De rechters van het Gerechtshof schrijven in hun uitspraak dat de wet geen omschrijving kent van wat onder terbeschikkingstelling van een auto aan een werknemer moet worden verstaan. Zij leggen dat begrip echter in beperkte zin uit: Dan houdt terbeschikkingstelling van de auto aan een werknemer in dat de werknemer voor kortere of langere tijd de feitelijke macht over de auto uitoefent. De werknemer moet dan niet alleen de mogelijkheid hebben om de auto te besturen, maar moet ook kunnen bepalen voor welke doeleinden hij de auto gebruikt.
De Inspecteur heeft volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat er andere doeleinden waren waarvoor de werknemers de auto’s gebruikten of konden gebruiken. Daarbij heeft het Hof ook de specifieke geografische omstandigheden op het eiland mee laten wegen, waardoor van privégebruik nauwelijks sprake kon zijn. Daarnaast beschikten de desbetreffende personeelsleden zelf ook over een auto. Bovendien was het de personeelsleden verboden de auto’s anders dan voor zakelijke doeleinden te gebruiken en op naleving van dat verbod bestond voldoende controle.

Liggen al deze aspecten in een andere zaak anders, dan is het ter voorkoming van discussies over de vraag of een bepaalde auto wel of niet ter beschikking staat, aan te raden zekerheidshalve een rittenregistratie bij te houden waaruit een privégebruik blijkt van niet meer dan 500 km per jaar.

Bron: AMD Automotive Fiscalisten


Terug

Meer nieuws

Auto en Fiscus 2019 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Auto en Fiscus 2018 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Fiscale wijzigingen 2018 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Fiscale wijzigingen 2017 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Spelregels bijtelling bij vakant...

Er gelden regels omtrent Tijdeli...


Auto en Fiscus 2016 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...

Categorieën

Leuke pagina?

Deel / stuur deze pagina door via:


Contact