Schadebedrijven

Ons duurzaamheidsbeleid


Broekhuis Schadebedrijven

Broekhuis geeft binnen haar schadebedrijven een praktische invulling aan het duurzaamheidsbeleid. Hierbij onderscheiden we in lijn met het centrale beleid drie deelgebieden: medewerkers, maatschappij & milieu. Samenwerken in een mensgerichte bedrijfscultuur, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,veilige arbeidsomstandigheden en een beter milieu.

Medewerkers

Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur van Broekhuis kenmerkt zich door openheid en toegankelijkheid. Dit komt tot uiting in de jaarlijkse beleidspresentatie van de vestigingsdirecteur aan zijn personeel. Tijdens deze presentatie is er een grote mate van interactie en wordt er samen met medewerkers gesproken over de keuzes die gemaakt worden. Op deze manier is het voltallige personeel van de vestiging betrokken bij het te voeren beleid voor dat jaar. Door de platte organisatiestructuur zijn de onderlinge lijnen kort en wordt er op een persoonlijke en mensgerichte manier samengewerkt.

Opleiding en training
Medewerkers worden op een actieve manier aangemoedigd om zich te ontwikkelen door opleiding en training. De Broekhuis Academie biedt elke medewerker mogelijkheden die aansluiten bij de opleidingsbehoefte en persoonlijke ambities. Deze worden doorvertaald naar een persoonlijk opleidingsplan. Door deze opleidingsstrategie op maat kan Broekhuis Autoschade garanderen dat elke auto kwalitatief wordt hersteld. Hierbij is de focus gericht op herstel volgens de fabrieksspecificatie.

Coaching
Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor de coaching van zijn medewerkers. Deze coaching bestaat onder andere uit een beoordelings- en functioneringsgesprek in de maand dat de medewerker jarig is. Daarnaast zijn er diverse momenten in het jaar dat er in teamverband wordt gesproken over de verwachtingen, teamprestaties en de onderlinge samenwerking.

Werkuitrusting
Een goede werkuitrusting is voor elke medewerker van belang. Om zorg te dragen voor veilige omstandigheden zijn persoonlijke beschermingsmiddelen afgestemd op het specialisme van de medewerker. Gehoorbescherming wordt bijvoorbeeld op maat gemaakt en afgestemd op het geluidsniveau van de werkomgeving. De kwaliteit van werkuitrusting en arbeidsomstandigheden in het schadebedrijf worden geborgd in de risico-inventarisatie en –evaluatie die op elke vestiging aanwezig is. Daarnaast functioneert er een interne auditstructuur waarin deelonderwerpen van dit thema jaarlijks worden gecontroleerd. Denk hier bijvoorbeeld aan veiligheidskeuringen van bruggen en roldeuren en kalibratie van gereedschappen.

Maatschappij

Opleidingsbedrijf
Door plaats te bieden aan jongeren die tijdens hun opleiding een stageplek nodig hebben wordt er actief gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Omdat de Broekhuis schadebedrijven zijn gecertificeerd als opleidingsbedrijf worden jongeren op een professionele manier klaargestoomd voor een werkplek in de techniek.

Samenwerking
Broekhuis werkt op een constructieve manier met haar partners samen. In de praktijk betekent dit dat er wordt gestreefd naar een duurzame relatie. Langdurige samenwerking resulteert in een hoge wederzijdse betrokkenheid.

Veiligheid
Als een autoschade op de juiste manier wordt hersteld heeft dit geen gevolgen voor de veiligheid van het voertuig. Toch zijn er schades die zo ernstig zijn dat het voertuig niet op een veilige manier kan worden gerepareerd. In deze gevallen garandeert Broekhuis Autoschade dat er geen reparatie plaats zal vinden. Het voertuig wordt op een verantwoorde manier door een demontagebedrijf verwerkt.

Milieu

Onderdelen
Tijdens herstelwerkzaamheden wordt veel aandacht besteed aan de reductie van afval. In overleg met de klant maken we waar mogelijk gebruik van ruilonderdelen. Dit zijn onderdelen die gereviseerd zijn en daarmee weer helemaal voldoen aan de producteigenschappen zoals oorspronkelijk bedoeld.

Inkoop
Door het inkoopproces te koppelen aan doelstellingen rondom duurzaamheid worden keuzes niet enkel op financiële inhoud beoordeeld. Met die reden is er gekozen voor gebruik van milieuvriendelijke, watergedragen lakken. Ook de hoeveelheid lak en verbruiksmaterialen is door deze bewustwording in kaart gebracht. Er wordt met een minimale hoeveelheid materiaal een maximale kwaliteit gewaarborgd.Naast lakken wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van afplakpapier. Op jaarbasis gebruiken de Broekhuis schadevestigingen 175.000 meter. Sinds enige tijd bestaat deze papierstroom helemaal uit gerecycled papier.

Technische ruimten
De vestigingslocaties van Broekhuis Autoschade beschikken allen over technische ruimten die voldoen aan alle normen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Om het milieu te ontzien zijn de vloeroppervlakken voorzien van vloeistofkerende en vloeistofdichte eigenschappen. Alle afwateringskanalen van deze vloeren zijn aangesloten op een olie- en slibafscheider. Op deze manier worden alle oliehoudende stoffen en slibresten van het afvalwater gescheiden opgevangen en afgevoerd.

Vervangend vervoer
De vervangend vervoer auto’s van de Broekhuis vestigingen rijden veel kilometers. Om het milieu te ontzien wordt er daarom zoveel mogelijk gebruik gemaakt van schone en zuinige auto’s. Als de inzet van een auto niet noodzakelijk is staan er op elke vestiging leenfietsen klaar om de korte afstanden te overbruggen.

Afvalverwerking
Omdat schadeherstel een veelzijdige discipline is worden er tijdens het proces veel verschillende soorten afval geproduceerd. Alle afvalstoffen worden gescheiden ingezameld. We onderscheiden hierin negen hoofdgroepen: lak, plastic verpakkingsmateriaal, papier, kunststof onderdelen, banden, accu’s, olie aluminium en ijzer.Door samenwerking met een afvalverwerker die op een verantwoorde manier afvoert levert de afvalstroom nieuwe kansen. Bedrijfsafval krijgt waar mogelijk een tweede leven in de vorm van grondstoffen en energie.

Facilitair
De facilitaire voorzieningen dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van energiereductie. De twee grootste verbruiksposten, stroom en verwarmingsenergie, worden middels een gerichte aanpak teruggedrongen. Door toepassing van een geavanceerd luchtbehandelingssyteem wordt de lucht die tijdens het herstelproces wordt afgezogen na filtering weer hergebruikt. Deze methode van luchtbehandeling zorgt ervoor dat de energie die is gebruikt voor het verwarmen van de lucht niet via de schoorsteen verdwijnt, maar weer wordt hergebruikt.Voor het optimaal herstellen van schades is er op de werkplekken veel en helder licht nodig. De conventionele TL verlichting is hierbij vervangen voor een energiezuinige variant. Deze maatregel levert een energiebesparing van 60 procent op.

Digitalisering
Om het papiergebruik te reduceren neemt Broekhuis maatregelen om schadedossiers en de factuurstroom met contractpartners te digitaliseren.

Routedienst
Om de vervoersbewegingen tussen vestigingen te minimaliseren zijn er drie interne routediensten ingericht. Deze routebussen bezoeken dagelijks de vestigingen in een vaste volgorde en zijn ingericht op vervoer van onderdelen voor onderhoud en schadereparaties. Op deze manier worden de vestigingen met minimale inzet van vervoer zo efficiënt mogelijk bevoorraad.

Contact