1. Onze organisatie

Als we in onze privacy documenten verwijzen naar "Broekhuis" dan wordt verwezen naar Broekhuis Holding B.V. en alle aan deze holding gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08024152.

2. Vragen en klachten

Heeft u vragen over uw gegevens of over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met ons via dit formulier of onze Functionaris Gegevensbescherming door een brief te sturen naar:

Broekhuis Holding
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Zuiderbreedte 36
3845 MC HARDERWIJK

Als u klachten heeft en wij die niet naar tevredenheid voor u oplossen, dan kunt u die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Gegevens wijzigen of wissen

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Broekhuis zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de u betreffende verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct-marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Broekhuis of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

 • Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben of u wilt u gegevens laten verwijderen dan kunt u dit altijd opvragen via dit formulier;
 • als u wijzigingen wilt doorgeven, dan kan dat via dit formulier;
 • als u een verandering wilt in hoe wij contact met u opnemen, dan kan dat via dit formulier.

Er zijn gevallen waarin we uw verzoek moeten weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt gegevens te wissen die we nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Wij zullen dit altijd aan u melden.

4. Beveiliging en bescherming van gegevens

Broekhuis past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Broekhuis heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Wilt u meer weten over ons privacy beleid? Bezoek onze 'startpagina' privacy beleid.

Contact