Heeft u een klacht?

Wij staan voor u klaar!


We zetten ons in voor uw tevredenheid

Broekhuis Lease zal zich maximaal inspannen om binnen de gestelde kaders van de leaseovereenkomst u optimaal van dienst te zijn en uw mobiliteit zo goed mogelijk te borgen. Mocht u onverhoopt toch een kritische opmerking willen plaatsen of een klacht hebben dan nodigen wij u van harte uit dit bij ons te uiten. Dit kunt u doen door ons een bericht te sturen via ons contactformulier.

Indien u van mening bent dat een medewerker van onze organisatie uw opmerking/klacht onvoldoende heeft afgewikkeld, vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk bij ons kenbaar te maken (via de website, email of per post) t.a.v. de directie onder vermelding van “klacht”. Binnen 2 werkdagen na ontvangst zullen wij contact met u opnemen en concreet met u  afstemmen op welke wijze uw opmerking/klacht vervolg krijgt. Na dit contact zullen we u binnen 5 werkdagen de oplossing(srichting) communiceren alsmede de termijn met u afstemmen waarbinnen naar redelijkheid en billijkheid de geboden oplossing gerealiseerd zal zijn.

Onze contactgegevens zijn:

Broekhuis Lease
Zuiderbreedte 36
3825 MC Harderwijk
Telefoonnummer: 0341-751100
E-mailadres: privatelease@broekhuislease.nl

Geschillencommissie Private Lease

Indien u een Private Leasecontract met ons bent aangegaan die is voorzien van “Het Keurmerk Private Lease” wijzen wij u op het bestaan van de Geschillencommissie Private Lease.

Hoewel wij zullen streven om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en een eventuele aanleiding voor een klacht naar tevredenheid op te lossen, kunt u bij deze instantie terecht indien u het met onze oplossing of ons handelen oneens bent. Voor meer informatie over de wijze waarop u een geschil aanhangig kunt maken bij de Geschillencommissie en hoe dit vervolgens in zijn werk gaat verwijzen wij u naar artikel T 55 van de toepasselijke algemene voorwaarden. Correspondentiegegevens:

Geschillencommissie Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP  DEN HAAG
www.degeschillencommissie.nl

Nieuwe auto
All-in prijs
Alleen nog tanken
Onbezorgd mobiel

Kunnen wij u verder helpen?


Stuur een bericht

Contact