Reparatiegarantie

Reparatiegarantie


Onder deze garantie vallen alle reparaties en al het onderhoud.

Reparaties zijn niet vooraf planbare werkplaatsactiviteiten. Een voorbeeld van een reparatie is het vervangen van aircopompen. Onder onderhoud verstaan wij alle planbare werkplaatsactiviteiten. Voor zowel reparaties als onderhoud geldt de4 jaar reparatiegarantie. Buiten deze garantie vallen de services; dit zijn bijvoorbeeld APK, bandenservice en een seizoenscheck.

Contact